Algemene voorwaarden Kaarsjesmarkt

ALGEMENE VOORWAARDEN
KRAAM EN GRONDPLAATS VERHUUR
KAARSJESMARKT 2019          

Op alle door De Marktmeesters, gevestigd op de Schieweg 80, 2627 AN te Delft en geregistreerd onder nummer 71404252 in het handelsregister gedane aanbiedingen voor diensten en de in dit kader gesloten overeenkomsten,f zijn de voorliggende Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. U gaat akkoord met deze voorwaarden zodra u de betaling van de factuur via iDeal voldoet. 

1. Kan ik mijn kraam kosteloos annuleren? 

Het annuleren van een kraam gaat helaas niet kosteloos. Wij hanteren de volgende bedragen in geval van annulering:

2. Betaling factuur
De betaling van de factuur geschiedt uitsluitend via iDEAL na afronding van uw inschrijving. Indien de betaling niet succesvol is afgerond, kan de kraam weer worden vrijgegeven. Nadat de iDEAL betaling is afgerond ontvangt u de factuur digitaal. Wij zullen alleen een kraam voor u plaatsen, wanneer de betaling voldaan is. Het is niet mogelijk om op de dag van de Kaarsjesmarkt contant af te rekenen.

3.  Aanwezigheid
Na ontvangst van uw betaling via iDEAL bent u tot één uur voor aanvang van de Kaarsjesmarkt 2019 gegarandeerd van een kraam. Indien u dan niet aanwezig bent (16:00 uur), geven wij de kraam/grondplaats vrij en heeft u geen recht op restitutie. 

4. Grondplaats/kraam
Sinds 2018 kiest iedere kraamhouder zelf welke kraam/grondplaats hij/zij bij ons huurt. Dit betekent dat de gekozen en betaalde kraam/grondplaats automatisch de definitieve kraam/grondplaats is. Het is voor de kraamhouder mogelijk om tot twee weken voor het evenement van plek te wisselen. Tijdens het evenement is het niet mogelijk om van plek te wisselen of de kramen te verplaatsen. Indien er discussie wordt gevoerd over de grondplaats/locatie van de kramen, zijn wij genoodzaakt uw kraam/grondplaats op te heffen. 

5. Stroom
De prijs voor stroom wordt gebaseerd op het aantal groepen dat u gaat gebruiken. Eén groep biedt maximaal 3500 watt aan stroom. De prijs voor één stroomgroep is €45,00 exclusief btw. Indien u stroom heeft aangevraagd dient u zelf te zorgen voor de juiste bekabeling en verloopjes. Deze worden niet verstrekt vanuit de organisatie. Het is niet mogelijk om tijdens het evenement nog stroom te krijgen, wanneer dit niet vooraf is aangevraagd. De stroom wordt aangesloten door onze technische partner.

6.1. Geleverde kramen
De kramen op de Kaarsjesmarkt 2019 bestaan uit twee planken, twee staanders en een dak. De afmetingen van de kramen zijn 4 bij 1,20 meter. Tijdens de Kaarsjesmarkt zit er standaard verlichting in de kraam. 

6.2. Type kramen
Tijdens de Kaarsjesmarkt is het mogelijk om u voor verschillende type kramen in te schrijven. Wij werken met: commerciële non-food kramen, commerciële food kramen, commerciële kramen voor eigen winkel en non-profit kramen. Ieder type kraam heeft zijn eigen prijs. Naast de kramen bieden we ook nog commerciële food grondplaatsen aan. In een groot deel van de gebieden zullen de verschillende kramen en grondplaatsen gemixt ingedeeld worden.

7. Foodkramen
Alle kraamhouders van de foodkramen dienen te voldoen aan de voorschriften van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op het gebied van warmtebronnen, HACCP voorschriften en overige hygiëne- en horecavoorschriften. Meer informatie hierover vindt u hier.

Ook dient u in het bezit te zijn van een gekeurde en werkende brandblusser incl. borgpen en de bijbehorende signing. Sinds 2014 dient iedere horecaondernemer te voldoen aan de allergenenwetgeving. Voldoet u al aan deze wetgeving? Meer informatie hierover vindt u hier.

8.1 Producten
Tijdens de Kaarsjesmarkt mogen alleen de producten verkocht worden die bij de aanmelding zijn aangegeven. U kunt dit nog wijzigen/doorgeven tot twee weken voor aanvang van de Kaarsjesmarkt. Indien er andere producten worden verkocht dan aangegeven, zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen of uw kraam op te heffen zonder recht op restitutie. De organisatie tolereert geen illegale handel op de Kaarsjesmarkt. U dient zich daarvan bewust te zijn als u zich inschrijft. Indien de politie dit constateert op de Kaarsjesmarkt, dan wordt uw kraam opgeheven zonder recht op restitutie en zal de politie verdere stappen ondernemen.

8.2 Verkoop alcohol

Het verkopen van alcohol is alleen toegestaan wanneer het direct geschonken wordt in plastic of papieren bekers. Iedere kraamhouder die dit doet, dient zelf bij de gemeente een alcoholontheffing aan te vragen. Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen wanneer dit in gesloten verpakking of in geschenkverpakking verkocht wordt of in glas geschonken wordt. Wanneer er alcohol geschonken wordt zonder de daarvoor benodigde ontheffing, hebben de organisatie en/of de betrokken veiligheidsinstanties het recht om uw kraam op te heffen. 

9. Open vuur
Het gebruik van open vuur is ten strengste verboden. Het gebruik van BBQ’s, grillapparaten e.d. is uitsluitend toegestaan in overleg met de organisatie en brandweer en alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Indien u hier gebruik van maakt, dient u zelf zorg te dragen voor een gekeurde en werkende brandblusser incl. borgpen en de bijbehorende signing. De organisatie en/of de betrokken veiligheidsinstanties hebben te allen tijde het recht uw kraam op te heffen zonder recht op restitutie indien u zich niet aan dit voorschrift houdt. 

10. Op- en afbouwtijden
Op donderdag 12 december kunt u vanaf 12:00 uur uw kraam inrichten, waarna de Kaarsjesmarkt officieel om 17:00 uur van start gaat. Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om auto’s tijdens de markt bij de kraam te laten staan. Om 16:30 uur moeten alle kramen ingericht zijn en dan moeten alle auto’s de binnenstad uit zijn. Tijdens het evenement zal de volledige binnenstad afgesloten worden voor auto’s. De Kaarsjesmarkt zal officieel om 22:00 uur eindigen. Het is hierdoor niet mogelijk om tussen deze tijden de binnenstad in te rijden of te verlaten. Na minimaal 22.00 uur is het weer toegestaan om met uw auto de binnenstad in te rijden. Voor deze tijd is dat in geen geval mogelijk. Dit heeft te maken met veiligheidsmaatregelen gedurende het evenement. Bovengenoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en hierin dient u te allen tijde de instructies van de organisatie en/of betrokken veiligheidsdiensten op te volgen.

11. Afval
Alle kraamhouders dienen na afloop van de Kaarsjesmarkt al hun afval te verzamelen, op te ruimen en zelf af te voeren. Bij het niet schoon achterlaten, is de organisatie genoodzaakt u daarvoor schoonmaakkosten in rekening te brengen.

12. Diefstal/schade
De Marktmeesters kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade of diefstal aan/van persoonlijke eigendommen. U dient zelf te zorgen voor een verzekering van uw eigendommen en aansprakelijkheid jegens derden. Het gebruik van de kramen is op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor verwondingen die men kan oplopen aan het gebruik van de kramen. 

13. Omstandigheden
In geval van slechte weersomstandigheden, tegenvallende bezoekersaantallen en/of verkoop kan er geen restitutie verleend worden. De organisatie zal zoveel mogelijk haar best doen om een evenredige bezoekersspreiding te creëren. 

14. Wijzigingen

Het is mogelijk dat de organisatie op last van de gemeente en/of veiligheidsdiensten genoodzaakt is om wijzigingen in de plattegrond door te voeren. Indien dit het geval is zullen de betreffende kraamhouders door de organisatie geïnformeerd worden. 

15. Obstakels

De Kaarsjesmarkt vindt plaats in de historische binnenstad van Schiedam. Dit betekent dat er een kans bestaat dat er achter/onder uw kraam zich obstakels (zoals: bomen, bankjes, afvalbakken, fietsnietjes, etc.) bevinden die in eerste instantie niet zichtbaar zijn op de plattegrond. Hierdoor moet er rekening mee houden dat er weinig opslagruimte is. Het is niet mogelijk om u kraam tijdens het evenement nog te verplaatsen en helaas kan de organisatie er niet voor zorgen dat de ruimte rondom de kraam volledig vrij is van obstakels.

* De organisatie heeft altijd het recht om af te wijken van de beschreven algemene voorwaarden op basis van openbare orde, veiligheid en milieu.

Alle kraamhouders dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie, diens leveranciers, de brandweer of overige veiligheidsinstanties en hulpdiensten op te volgen.