Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
STANDPLAATS KRAAMVERHUUR

U gaat akkoord met deze voorwaarden zodra u de betaling van de factuur voldoet. 

1. Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam: De Burgemeesters B.V.
Handelsnaam: De Marktmeesters
Post- en factuuradres: Postbus 1062, 2600 BB Delft
Telefoonnummer: 015-8200991 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)
E-mailadres: info@demarktmeesters.nl
KvK-nummer: 71401652
Btw-identificatienummer: NL858701194B01

2. Annulering 
In geval van annulering van het evenement op last van de overheid, waaronder COVID-19 maatregelen, wordt uw reservering kosteloos geannuleerd. Indien dit het geval is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Voor alle andere annuleringen hanteren wij de volgende termijnen, waarbij een percentage van de betaling in rekening zullen brengen. 

3. Betaling factuur
De betaling van de factuur geschiedt uitsluitend via iDEAL na afronding van uw inschrijving. Indien de betaling niet succesvol is afgerond, wordt de kraam direct weer vrijgegeven. Nadat de iDEAL betaling is afgerond ontvangt u de factuur digitaal. Wij zullen alleen een kraam voor u plaatsen, wanneer de betaling voldaan is. Het is niet mogelijk om op de dag van de markt contant of per pin af te rekenen.

4. Aanwezigheid 
Na de ontvangst van uw betaling via iDEAL bent u tot één uur voor aanvang van de markt gegarandeerd van een kraam. Indien u dan niet aanwezig bent, geven wij de kraam vrij en heeft u geen recht op restitutie.

5. Standplaats/kraam 
Iedere kraamhouder kiest zelf welke kraam/standplaats hij/zij bij ons huurt. Dit betekent dat de gekozen en betaalde kraam/standplaats automatisch de definitieve kraam/standplaats is. Het is voor de kraamhouder mogelijk om tot 14 dagen voor het evenement van plek te wisselen. Tijdens het evenement is het niet mogelijk om van plek te wisselen of de kramen te verplaatsen. Indien er discussie wordt gevoerd over de standplaats/ locatie van de kramen, zijn wij genoodzaakt uw standplaats/kraam op te heffen.

6. Stroom
Het gebruik van stroom is alleen mogelijk mits dit van tevoren op het inschrijfformulier is aangegeven en dit direct is afgerekend via iDEAL De kosten voor het stroomverbruik bedragen €65,- excl. BTW voor één stroomgroep (max 3.500 Watt). Indien u meer stroom verbruikt dient u dit vooraf met ons te overleggen. Tijdens het evenement is het niet mogelijk om extra stroom te regelen, dat niet vooraf bij ons is gereserveerd.

7. Geleverde kramen
De kramen op onze markten bestaan uit twee planken, twee staanders, een schaag en een dak. De afmetingen van de kramen zijn 4 bij 1,20 meter en 3 bij 0,8 meter. Tijdens de Lichtjesmarkt zit er standaard verlichting in de kraam vanwege de vroege zonsondergang, tijdens de Koningsmarkt is dit niet van toepassing.

8. Type kramen
Tijdens onze markten is het mogelijk om u voor verschillende type kramen in te schrijven. Wij werken met: commerciële non-food kramen, commerciële food kramen, commerciële kramen voor eigen winkel, rommelmarktkramen, antiek & curiosakramen en non-profit kramen, ieder type kraam heeft zijn eigen prijs. Naast de kramen bieden we ook nog commerciële food standplaatsen per meter aan, met een minimale afname van vier meter. In een groot deel van de gebieden zullen de verschillende kramen en standplaatsen gemixt ingedeeld worden. Op de plattegrond van onze markten worden de producten vermeld, welke in het desbetreffende gebied worden verkocht. Deze plattegrond vindt u direct na de betaling in de inbox van uw e-mail. 

8. Foodkramen en drankverkoop
Alle kraamhouders van de foodkramen dienen te voldoen aan de voorschriften van de Veiligheidsregio Haaglanden, het warenwetbesluit “Bereiding en behandeling van levensmiddelen”, het warenwetbesluit “Hygiëne van levensmiddelen”, de voorschriften van de NVWA op het gebied van markten, de allergenenwetgeving en overige hygiëne- en horecavoorschriften. Ook dient u in het bezit te zijn van een gekeurde, werkende en bij de werkzaamheden passende brandblusser incl. borgpen en bijbehorende signing. 

9. Producten
Tijdens onze markten mogen alleen de producten verkocht worden die bij de aanmelding zijn aangegeven. U kunt dit nog wijzigen/doorgeven tot twee weken voor aanvang van de geboekte markt. Indien er andere producten worden verkocht dan aangegeven, zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen of uw kraam op te heffen. De organisatie tolereert geen illegale handel, de verkoop van verboden middelen of heling op onze markten. U dient zich daarvan bewust te zijn als u zich inschrijft. Indien de politie dit constateert op de markt, dan wordt uw kraam opgeheven zonder recht op restitutie en zal de politie verdere stappen ondernemen.

10. Verkoop alcohol
Het verkopen van alcohol is alleen toegestaan wanneer het direct geschonken wordt in disposables. Iedere kraamhouder die dit doet, dient zelf bij de desbetreffende gemeente een alcoholontheffing aan te vragen (voor Delft: alcoholontheffing gemeente Delft). Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen wanneer dit in gesloten verpakking of in geschenkverpakking verkocht wordt of in glas geschonken wordt. Wanneer er alcohol geschonken wordt zonder de daarvoor benodigde ontheffing, hebben de organisatie en de betrokken veiligheidsinstanties het recht om uw kraam op te heffen zonder recht op restitutie. 

11. Open vuur 
Het gebruik van open vuur is ten strengste verboden. Het gebruik van BBQ’s, grill-apparaten e.d. is uitsluitend toegestaan in overleg met de organisatie en brandweer en alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. De organisatie en de betrokken veiligheidsinstanties hebben te allen tijde het recht uw kraam op te heffen zonder recht op restitutie indien u zich niet aan dit voorschrift houdt.

12. Op- en afbouwtijden 
Koningsmarkt
Op de dag van de Koningsmarkt kunt u vanaf 06:00 uur uw kraam inrichten waarna de Koningsmarkt officieel om 09:00 uur van start gaat. Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om auto’s tijdens de markt bij de kraam te laten staan. Om 09:00 uur moeten alle kramen ingericht zijn en dan moeten alle auto’s de binnenstad uit zijn. Tijdens het evenement zal de volledige binnenstad afgesloten worden voor auto’s. De Koningsmarkt zal officieel om 20.00 uur eindigen. Na dit tijdstip is het weer toegestaan om met uw auto de binnenstad in te rijden. Voor deze tijd is dat in geen geval mogelijk. Bovengenoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Lichtjesmarkt
Op de dag van de Lichtjesmarkt kunt u vanaf 12:00 uur uw kraam inrichten, waarna de Lichtjesmarkt officieel om 16:00 uur van start gaat. Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om auto’s tijdens de Lichtjesmarkt bij de kraam te laten staan. Om 15:00 uur moeten alle kramen ingericht zijn en dan moeten alle auto’s de binnenstad uit zijn. Tijdens het evenement zal de volledige binnenstad afgesloten worden voor auto’s. De Lichtjesmarkt zal officieel om 22:00 uur eindigen. Na dit tijdstip is het weer toegestaan om met uw auto de binnenstad in te rijden, voor deze tijd is dat in geen geval mogelijk. Dit heeft te maken met veiligheidsmaatregelen gedurende het evenement. Bovengenoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en hierin dient u te allen tijde de instructies van de organisatie en betrokkenen veiligheidsdiensten op te volgen.

13. Afval
Alle kraamhouders dienen na afloop van onze markten al hun afval te verzamelen, op te ruimen en zelf af te voeren. Bij het niet schoon achterlaten is de organisatie genoodzaakt u hiervoor schoonmaakkosten (€75,- excl. BTW)  in rekening te brengen.

14. Aansprakelijkheid
De Marktmeesters kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade of diefstal aan of van persoonlijke eigendommen. U dient zelf te zorgen voor een verzekering van uw eigendommen en aansprakelijkheid jegens derden. Het gebruik van de kramen is op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor verwondingen die men kan oplopen aan het gebruik van de kramen. 
Indien er schade is aangebracht aan de kraam door een kraamhouder dient deze dat bij de organisatie te melden en kunnen de kosten hiervan worden verhaald op de kraamhouder.

15. Slechte weersomstandigheden
Omstandigheden In geval van slechte weersomstandigheden, tegenvallende bezoekersaantallen en/of verkoop kan er geen restitutie verleend worden. De organisatie zal zoveel mogelijk zijn best doen om een evenredige bezoekersspreiding te creëren.

16. Wijzigingen
Het is mogelijk dat de organisatie op last van gemeente en/of veiligheidsdiensten genoodzaakt is om wijzigingen in de plattegrond door te voeren. Indien dit het geval is zullen de betreffende kraamhouders door de organisatie geïnformeerd worden.

17. Obstakels
Onze markten vinden plaats in (historische) binnensteden. Dit betekent dat de kans groot is dat uw kraam direct naast een gracht geplaatst is. Daarnaast is het mogelijk dat er achter uw kraam zich obstakels (zoals: bomen, bankjes, afvalbakken, fietsnietjes, etc.). Hierdoor moet er dus rekening mee houden dat er weinig opslagruimte is. Het is niet toegestaan om een eigen voertuig achter, naast of in de buurt van de kraam te plaatsen,  Het is niet mogelijk om uw kraam tijdens het evenement nog te verplaatsen en helaas kan de organisatie er niet voor zorgen dat de ruimte rondom de kraam volledig vrij is van obstakels. 

* De organisatie heeft altijd het recht om af te wijken van de beschreven algemene voorwaarden op basis van openbare orde, veiligheid en milieu. 

Alle kraamhouders dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie, diens leveranciers, de brandweer of overige hulpdiensten op te volgen.